IMF geeft grote fouten toe bij hulp aan Griekenland
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in een rapport toegegeven dat er bij het eerste reddingsplan voor Griekenland in 2010 "grote fouten" zijn gemaakt, onder meer door veel te optimistische groeiverwachtingen en meningsverschillen met de Europese partners binnen de zogenaamde trojka (EU, ECB en IMF).

Het IMF publiceerde gisteren een evaluatierapport over de aanpak van de eerste Griekse redding in 2010. Daarin geven medewerkers van de instelling onder meer te kennen dat Griekenland eigenlijk niet voldeed aan zeker één en mogelijk zelfs drie van de vier criteria om in aanmerking te komen voor steun.

Het hulpprogramma heeft een wanordelijk bankroet en een uitgebreide besmetting van de eurozone kunnen vermijden, maar het IMF zegt dat er ook lessen te trekken zijn. "Griekenland kon bij de euro blijven, maar de recessie is diep geweest met uitzonderlijk hoge werkloosheid. Het programma heeft de groei niet hersteld en de markttoegang niet herwonnen zoals voorzien was."

Als oorzaken van die tekortkomingen verwijst het rapport onder meer naar "povere implementering van de hervormingen door de autoriteiten, ongunstige politieke ontwikkelingen en inconsistente beleidssignalen van Europese leiders". Er staan in het rapport ook opmerkingen bij het functioneren van de trojka. Zo was er "geen duidelijke verdeling van het werk" en had de Europese Commissie "geen ervaring met crisismanagement".

Het eerste reddingspakket voor Griekenland was goed voor 110 miljard euro. Vorig jaar werd een tweede hulpplan ter waarde van 172 miljard euro afgesproken door de leiders van de eurozone en het IMF.

Lees het artikel op de website van: HLN (6/06/2013)

Reacties